باشگاه سفیران گابریک

هر یک از ما می توانیم با آگاهی رسانی به جامعه و آموزش همنوعان خود، گامی بزرگ در جهت ارتقای سلامت عمومی و نیز سلامت جامعه دیابتی ایران برداریم. شما پس از عضویت در این باشگاه، یکی از سفیران آموزش دیده و آگاه انجمن دیابت گابریک خواهید بود که با اطلاع رسانی به سایر افراد دیابتی، آگاهی بخشی به عموم جامعه و آشنایان خود می توانید ایشان را در مسیر زندگی سالم و پیشگیری از عوارض دیابت راهنمایی نمایید.

سفیر دیابت

← دریافت کارت شناسایی دیابت گابریک

← شرکت در دوره های آموزش دیابت

← داشتن روحیه همدلی و کمک به همنوع

← داشتن شخصیتی پویا و روحیه کار تیمی

* افراد غیردیابتی نیز می توانند پس از آشنایی کامل با فعالیت ها و اهداف انجمن به عضویت باشگاه درآیند.

باشگاه سفیران گابریک

← دریافت کارت شناسایی و نشان ویژه باشگاه

← دریافت معرفی نامه ویژه باشگاه سفیران

← عضویت در شبکه اجتماعـی ویژه سفیران

← شرکت در جلسات دوره ای باشگاه سفیران

← شرکت در دوره های تخصصی ویژه سفیران

اطلاعات بیشتر
۰۲۱-۸۲۴۳۳ داخلی ۱۲۷

Call Now Button
0
سبد خرید