بروزرسانی: 26 آبان ماه 1399

نوار تست قند خون

به پیشنهاد و با پیگیری تیم مدافعه گری انجمن دیابت گابریک، جلسه ای با حضور نمایندگان انجمن دیابت گابریک و انجمن دیابت ایران با آقای مهندس صفوی مدیرکل محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۲ برگزار گردید.
در این جلسه به تفضیل در خصوص کمبود نوار تست قند خون و اهمیت تست روزانه برای مبتلایان به دیابت توضیحاتی عنوان شد.
ایشان به موضوع عدم وجود منابع کافی جهت تامین ارز برای واردات تجهیزات پزشکی اشاره نمودند اما قول دادند که با پیگیری های مستمر با شرکت های وارد کننده و بانک مرکزی، مشکلات تامین ارز را برطرف نمایند.
ما از ایشان قول گرفتیم که به مناسبت هفته ملی دیابت، مصاحبه ای با ایشان در این خصوص داشته باشیم که اعضای عزیزمان در جریان آخرین وضعیت تامین نوار تست قند خون قرار بگیرند.
تیم مدافعه گری انجمن، شبانه روز در تلاش هست تا بتواند با رایزنی با وزارت بهداشت، بانک مرکزی و ریاست جمهوری، وضعیت بحرانی فعلی در تامین انسولین و نوار تست قند خون، بهتر شود.
متاسفانه در تاریخ 17 آبان ماه مطلع شدیم آقای مهندس صفوی از سمت فوق به پست دیگری منتقل شده اند و آقای دکتر شاهمرادی بجای ایشان در سمت سرپرستی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو قرار گرفته اند. از این رو بلافاصله مکاتبات و پیگیری ها را با ایشان ادامه خواهیم داد و شما عزیزان را در جریان قرار می دهیم.