مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

مسئولیت اجتماعی شرکت ها csrمسئولیت اجتماعی شرکت ها، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت می تواند در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند.
سازمان ها در قبال اجتماع و ذینفعان، بطور منظم و داوطلبانه، گزارشی از برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی خود را در چارچوب‌های متفاوتی تهیه و منتشر می کنند. این گزارش‌ها که معمولا به‌طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود، در حوزه مسئولیت های اجتماعی سه سرفصل اصلی را دربر می‌گیرد:
» عملکرد اجتماعی
» عملکرد اقتصادی
» عملکرد زیست محیطی
مقصود از ذینفعـان، کارکنـان، مشتریان، شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان، فروشندگان، دولت و تشکل‌هاست.

سازمان مردم نهاد (NGO) در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فرد فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO)، بالغ بر 14 سال است که در زمینه آموزش دیابت در تهران و شهرستان ها برای تمامی گروه های افراد دیابتی در تمام سنین با هدف پیشگیری از ابتلا به دیابت و کنترل آن و جلوگیری از بروز عوارض دیابت فعالیت می نماید و تا کنون توانسته ایم به حدود صدهزار فرد مبتلا به دیابت خدمات آموزشی ارائه کنیم که تعداد زیادی از این افراد را کودکان و خانواده هایشان تشکیل می دهند.
لذا جهت ادامه این مسیر خطیر و پوشش آموزشی شهرستان های محروم نیازمند حمایت سازمان ها و شرکت ها در راستای مسئولیت اجتماعی شان هستیم تا بتوانیم جامعه را به سمت زندگی سالم و بدون عوارض دیابت (نابینایی، نارسایی کلیه، قطع عضو، سکته قلبی و مغزی و….) پیش ببریم.

حامیان گابریک از گذشته تا امروز