اخبار دیابت و گابریک

اخبار انجمن دیابت گابریک را اینجا دنبال کنید.

اخبار مرتبط با دیابت را از منبع معتبر پیگیری کنید، چون این اخبار از قبل صحت سنجی شده اند و استرس و اضطراب ناشی از خبر های زرد و به اصلاح فیک را منتقل به شما نمیکنند. انجمن دیابت گابریک پاسخگوی سوالات شما در اینستاگرام و تلگرام است و اگر خبر و مطلبی نیاز به تفسیر داشته باشد، حتما آن را در این صفحه منتشر خواهد کرد. همچنین در این صفحه فعالیت های گابریک به صورت شفاف منتشر میگردد.