کارت تبریک و تسلیت الکترونیک

کارت نیکوکاری چیست؟

کارت تبریک و تسلیت الکترونیک یکی از روش های حمایت از گابریک است که این امکان را فراهم می آورد بتوانیم در مناسبت‌های مختلف از طریق خرید کارت با موضوعات تبریک مناسبتی (اعیاد، روز پدر، روز مادر، تولد و…) و تسلیت و همدردی، علاوه بر مشارکت در فعالیت های انساندوستانه به یاد عزیزان خود کار خیر کنیم و برایشان، کارتی زیبا بخریم.

چطور کارت به دست‌مان می‌رسد؟

می‌توانیم کارت خریداری شده را به صورت مستقیم از طریق ایمیل یا پیامک برای مخاطب خود ارسال کنیم و یا خودمان کارت را دریافت نموده و به مخاطب خود تحویل دهیم.
با سپاس از آگاپه (اولین پلتفورم هوشمند اقدامات بشردوستانه) که بستر استفاده از کارت نیکوکاری الکترونیک را برای انجمن دیابت گابریک فراهم نمود.

با سپاس از آگاپه (اولین پلتفورم هوشمند اقدامات بشردوستانه) که بستر استفاده از کارت نیکوکاری الکترونیک را برای انجمن دیابت گابریک فراهم نمود.

سفارش کارت تسلیت الکترونیک