حمایت خود مدیریتی دیابت

با توجه به افزایش دیابت در جهان، فدراسیون بین‌المللی دیابت بر لزوم دسترسی به کادر درمان و اهمیت ارتقای آموزش و حمایت خود مدیریتی دیابت ( تأکید می‌نماید که این خود شامل دو بخش آموزش و حمایت است که هر دو لازم و ملزوم هم می‌باشند.

آموزش خود مدیریتی دیابت (DSME)، فرآیند مستمری است که هدف آن آسان‌سازی و در دسترس قرار دادن دانش، مهارت و توانایی‌های موردنیاز برای خود مراقبتی در افراد مبتلابه دیابت و یا پیش دیابت است. درحالی‌که حمایت خود مدیریتی دیابت (DSMS) شامل فعالیت‌ها و حمایت‌های رفتاری، آموزشی، روانشناسی و یا کلینیکی است که به فرد مبتلابه دیابت و یا پیش دیابت کمک می‌کند تا بتواند رفتارهای موردنیاز برای مدیریت دیابت را در زمان آموزش و بعد از آن پیاده‌سازی و تثبیت کند.

مشاورین همتا در دریافت حمایت و پشتیبانی دیابت و ارتقای خود مدیریتی نقش بسزایی دارند. مشاورین همتای دیابت، افرادی هستند که خود به دیابت مبتلا بوده و با دریافت آموزش‌های استاندارد، از عهده کنترل دیابت خود برآمده و با استفاده از تکنیک‌های مشاوره به تسهیل تغییر رفتار در افراد ‌مبتلابه دیابت کمک می‌کنند.

مشاورین همتا با ایجاد یک فضای همدلانه، به فرد مبتلابه دیابت گوش سپرده و دنیا را از دید فرد مشاهده می‌کند و صادقانه می‌گوید «می‌فهمم و می‌توانم درک کنم که چرا شما موقعیت را این‌طور می‌بینید» و فعالانه به دنبال اطلاعاتی در مورد اهداف، باورها، آرزوها و توانمندی‌های فرد هستند تا در این مسیر با پیدا کردن انگیزه درونی فرد به او کمک ‌کنند تا به تفاوت آنچه در حال حاضر است و می‌خواهد به دست آورد، آگاه شود.

نکته ظریف این است که پذیرش و همدلی مشاور همتا به معنی موافقت و تائید نیست بلکه درک محترمانه دیدگاه فرد است. در صورت عدم موافقت مشاور همتا با فرد مبتلابه دیابت باید بدون بحث، نظرات خود را مطرح ‌کند چراکه اصرار به تغییر منجر به مقاومت می‌گردد. درنهایت فرد تصمیم می‌گیرد که این نظرات مناسب او هست یا نه و چطور می‌تواند از آن استفاده کند. به‌بیان‌دیگر زمانی که فرد مبتلابه دیابت فعالانه وارد فرایند کنترل و درمان دیابت می‌شود، نتایج بهتری به دست می‌آید و فرد با استفاده از دانش و تجربه و مهارت‌های خود و حمایت‌های مشاور همتا برای حل مشکل اقدام می‌نماید.

در مسیر ارتباط مؤثر با فرد مبتلابه دیابت، مشاورین همتا می‌تواند با درک انگیزه فرد و گوش سپردن به آن در مسیر تغییر راهنمای فرد باشند.

ازاین‌رو انجمن دیابت گابریک در کنار آموزش خود- مدیریتی دیابت، از مشاورین همتا به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کنترل قند خون افراد ‌مبتلابه دیابت کمک می‌گیرد.