حمایت از دیابت

حمایت از آموزش مبتلایان دیابت

افراد مبتلا به دیابت برای داشتن یک زندگی سالم در کنار مراجعه به پزشک، نیازمند آموزش در زمینه مدیریت روزانه دیابت و دریافت مشاوره و راهنمایی مناسب هستند. انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک بر اساس نیاز جامعه دیابتی، خدمات مشاوره دیابت و دوره های آموزشی خود را مطابق با استانداردهای فدراسیون بین المللی دیابت طراحی نموده است. این خدمات به صورت آنلاین و رایگان برای مبتلایان در سراسر کشور برگزار می نماید. کلیه هزینه این دوره ها از طریق کمک های مردمی تامین می شود.

شما هم می توانید با پرداخت هر مبلغ دلخواه به صورت ماهیانه یا موردی از آموزش مبتلایان به دیابت در سراسر کشور حمایت نمایید.

حمایت مستقیم مالی به مبتلایان دیابت

دسترسی به دارو و تجهیزات کنترل قند، حق همه مبتلایان به دیابت است و گابریک علاوه بر مطالبه گری حقوق جامعه دیابتی کشور در این موارد از مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه، با کمک های مردمی توانسته است بیش از 600 نفر از مددجویان مبتلا به دیابت که اکثرا کودکان و نوجوانان هستند را با تامین بخشی از تجهیزات کنترل قند مورد نیاز، کمک هزینه های دارویی و درمانی و … تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد. هزینه این حمایت ها به ازای یک کودک دیابتی مددجو در هر ماه 300،000 تومان برآورد شده است.

شما هم می توانید با پرداخت هر مبلغ دلخواه به صورت ماهیانه کمک کنید تا بتوانیم تعداد بیشتری از متقاضیان را تحت پوشش قرار دهیم.

میخواهم حامی کودکان دیابتی مددجو باشم