چارت و ساختار سازمانی گابریک

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک با در نظر گرفتن ماموریت و چشم انداز سازمانی خود، مجموعه ای از افراد توانمند و دلسوز را در کنار هم جمع کرده تا با کمک آنان، سلامتی و امید را در جامعه دیابتی و نیز عموم مردم بگستراند.

همانند روزهای آغازین فعالیت گابریک، امروز نیز عمده پرسنل گابریک را افراد مبتلا به دیابت تشکیل می دهند؛ افرادی که چالش های زندگی با دیابت را به خوبی شناخته و در مدیریت آن خبره شده اند.

همدلی، نوع دوستی، صداقت و بسیاری ارزش های انسانی دیگر، هسته اخلاق و منش سازمانی گابریک را تشکیل می دهند؛ شاخصی که ما آن را اخلاق و روحیه گابریکی می نامیم و برای رشد آن در سازمان همواره می کوشیم. بهره گیری از نیروهای داوطلب متخصص با هدف آموزش و توانمندسازی همکاران گابریکی و برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی بصورت مدون، از جمله فعالیت هایی هستند که گابریک را در ارائه خدمات به جامعه دیابتی، متمایز ساخته اند.

برنامه استراتژیک پنج ساله و اهداف سالانه انجمن که هر ساله در ماه های اولیه سال و با مشارکت همکاران گابریکی تعیین می شوند، در چهار معاونت اصلی پیگیری و اجرا می شوند.

واحدهای گابریک

عالیترین مرجع تصمیم گیري بوده که جلسات خود را به صورت عادي و فوق العاده تشکیل می دهند.

نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه تعیین شده و برابر آن عمل می نماید.
مدیرعامل توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و سیاست اجرایی انجمن پس از تعیین توسط هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می
گردد.

این معاونت که هسته اصلی فعالیت هاي انجمن و پیاده سازي رسالت آموزش و مشاوره دیابت را به افراد دیابتی بر عهده دارد کلیه فعالیتهاي خود را توسط سه واحد، علمی و آموزش دیابت، مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت (Peer Support) و امور ارتباط با اعضا، انجام می دهد.

این معاونت که مدافعه گري از حقوق بیماران و آموزش پزشکان و پیراپزشکان را بر عهده دارد کلیه فعالیتهاي خود را توسط سه واحد پژوهش و توسعه، مدافعه گري و آکادمی دیابت انجام می دهد.

این معاونت مسئولیت پیشبرد و تسریع فعالیت معاونت هاي دیگر را بر عهده داشته و به بیان دیگر کلیه عملیات ستادي انجمن را با همکاري پنج واحد اداري، مالی، منابع انسانی، تکنولوژي اطلاعات و سیستم ها و روش ها به انجام می رساند. ضمنا این معاونت کلیه مصوبات دفتر برنامه ریزي را مستند، ابلاغ و کنترل می نماید.

این معاونت وظیفه تامین منابع مالی از طریق کمک های مردمی، جذب و نگداشت همیاران حقیقی از یک طرف و ارائه خدمات حمایتی، رفاهی و دیگر خدمات غیر آموزشی به اعضای انجمن که بر اساس پروسه پذیرش مددجو واجد شرایط شناخته می شوند را بر عهده دارد و فعالیت های خود را توسط دو واحد کمک های مردمی و مددکاری و خدمات حمایتی انجام می دهد.

این معاونت کلیه فعالیتهای ارتباطی در جهت، مشارکت و همکاری در زمینه شناساندن و ارائه خدمات و فعالیت ها انجمن به کلیه گروه ها و مخاطبین، سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط در داخل و خارج موسسه و بصورت بین المللی و همینطور گسترش آموزش همگانی دیابت و شناسایی افراد دیابتی را برعهده دارد. این معاونت دارای چهار بخش(واحد)، توسعه همکاری ها و مشارکت، روابط عمومی و اطلاع رسانی، تولید محتوا و توسعه پلت فرم ها مجازی و استدیو می باشد.

این واحد یکی از پایه های پشتیبان تامین منابع انسانی در انجام فعالیت ها و پیشبرد اهداف سازمان است و مسئولیت گسترش و تقویت فرصت کار داوطلبانه در سازمان را بر عهده دارد. وظیفه های اصلی این واحد بهبود و گسترش سیاست گذاری جذب و برنامه آشناسازی ،نظم بندی سیستم هدایت و نگهداشت نیرو داوطلب و پیاده سازی نظام برنامه ریزی و ارزیابی می باشد. همچنین در کنار تقویت و گسترش فعالیت های سازمان از طریق فعالیت های داوطلبانه، با برنامه ریزی آموزشی و توانمندسازی نیرو داوطلب در حیطه های مهارت های زندگی و توسعه فردی؛ حرکت در مسیر توانمندسازی جامعه دیابتی را ممکن می سازد.

کمیته های تخصصی گابریک با هدف بهره مندی از دانش و تجربه افراد تاثیرگذار در حوزه دیابت و فعالیت های نیکوکارانه ایجاد گردیده اند تا در راستای تحقق چشم انداز گابریک گام بردارند.

چارت سازمانی

هیئت امنا

جناب آقای مهندس هرمز کیخان زاده

جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی

جناب آقای دکتر سید عادل جاهد

جناب آقای مهندس مجید قمی

جناب آقای مهندس مهدی متحدان

جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت سرخ آبادی

جناب آقای دکتر علی ربانی

جناب آقای دکتر محمدتقی چراغچی باشی آستانه

جناب آقای دکتر فرهاد حسین پناه قصبه

جناب آقای دکتر محمود شفیعی اردستانی

سرکار خانم مهوش آبیاری

جناب آقای دکتر فرزاد حدائق

جناب آقای دکتر منوچهر خان نخجوانی

جناب آقای دکتر هادی هراتی

جناب آقای مهندس امیر فرزام

هیأت مدیره

آقای هرمز کیخان زاده

عضو اصلی و مدیرعامل انجمن

آقای علیرضا استقامتی

رئیس هیأت مدیره

آقای مهدی متحدان

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای محمدتقی چراغچی باشی آستانه

خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره

آقای فرهاد حسین پناه قصبه

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای سیدعادل جاهد

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای مجید قمی

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای محمود شفیعی اردستانی

عضو علی البدل هیأت مدیره

جناب آقای دکتر فرزاد حدائق

عضو علی البدل هیأت مدیره

معاونین

فرحناز برخوردار

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

پریسا احمدزاده

معاون جلب مشارکت مردمی و خدمات حمایتی

سیما عباسی

معاون ارتباطات و مشارکت

دکتر سارا صداقت

معاون مدرسه آموزش و مشاوره دیابت
معاون مدافعه گری و آکادمی دیابت

معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع

اردشیر زندیان

سرپرست اداری

فرحناز مشهود

مدیر مالی

سروش علمداری

مدیر تکنولوژی اطلاعات

مهرنوش حداديان

کارشناس منابع انسانی

راضیه براری

کارشناس مالی

فرشید معدنی

کارشناس تکنولوژی اطلاعات

امیرحسین حیدری

کارشناس سیستم ها و روش ها

علی علینژاد

کارمند کاخداری

محسن سودمند

روانشناس صنعتی سازمانی

محسن روستا

مشاور منابع انسانی

دکتر سید محمد فخر

مشاور برنامه ریزی

معاونت مدرسه آموزش و مشاوره دیابت

مریم عزیزیان

کارشناس ارشد علمی و آموزش دیابت
مدرس ارشد دیابت

اکرم میراحمدی

مدیر مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت

سهیلا دولت زاده

مدیر امور ارتباط با اعضا

طیبه دهقانی

مدرس ارشد دیابت

سرمه رئیس زاده

مدرس ارشد دیابت

تارا صداقت

مدرس ارشد دیابت

سیما عباسی

مدرس ارشد دیابت

فریبا کرمی

مشاور ارشد دیابت

افسانه بخشی

مدرس دیابت

مرضیه مهرآبادی

مدرس دیابت

شبنم طیبی

مشاور دیابت

شادی نوری آذر

مشاور دیابت

آیه رسولی

مشاور دیابت

دلارام دمهری

مشاور دیابت

سارا عباسیان

مدرس دیابت

ریحانه پارسا

مدرس و کارشناس علمی آموزش دیابت

شیما شمیرانی

مشاور دیابت

معاونت مدافعه گری و آکادمی دیابت

افسانه بخشی

کارشناس ارشد مدافعه گری و آکادمی دیابت

سیما عباسی

کارشناس ارشد آکادمی دیابت

معاونت جلب مشارکت مردمی و خدمات حمایتی

مهدیه تشیعی

کارشناس ارشد خدمات حمایتی

المیرا عالی پناه

کارشناس خدمات حمایتی

بهناز فروغی

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

الهام فکار

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

فرشته ساداتی

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

حکیمه امیرآزاد

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

هانیه قاسمی

کارشناس جلب مشارکت های مردمی

حسنعلی ترکمن نژاد

مشاور مسولیت اجتماعی

معاونت ارتباطات و مشارکت

سام خسروپور

سرپرست توسعه پلتفرم‌های مجازی و استدیو

شراره صدقی خویی

سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی دیابت

فیروزه مشایخ

مدیر توسعه همکاری ها و مشارکت

کاظم عظیمی

کارشناس توسعه پلتفرم‌های مجازی و استدیو

یاسمن خواجوی نسب

کارشناس تولید محتوا

gabric-member-amir-zand

امیر زند

کارشناس تولید محتوا

واحد امور داوطلبان و توسعه ی فردی

تارا صداقت

مدیر امور داوطلبان و توسعه ی فردی

حنانه علی اکبری

کارشناس امور داوطلبان و توسعه فردی

کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی گابریک با هدف بهره مندی از دانش و تجربه افراد تاثیرگذار در حوزه دیابت و فعالیت های نیکوکارانه ایجاد گردیده اند تا در راستای تحقق چشم انداز گابریک گام بردارند.

Advocacy Committee

کمیته مدافعه گری

دکتر علیرضا استقامتی

Scientific Committee

کمیته علمی

دکتر سید عادل جاهد

Fundraising Committee

کمیته مشارکت های مردمی

مهندس مجید قمی

Ambassadors Committee