صفحه اصلی » نکات هفته » تغذیه و دیابت » ثبت کردن غذاهایی که می خورم واقعاً لازم است و چرا؟

ثبت کردن غذاهایی که می خورم واقعاً لازم است و چرا؟
Food Record (comp).jpg

بله. این کار یکی از بهترین روشهای کاهش وزن است. اگر شما آنچه را که می خورید و می نوشید را یادداشت کنید، احتمال موفقیت بیشتری در کاهش وزن و حفظ آن در آینده دارید. ثبت کردن غذاها اطلاعات زیادی در رابطه با آنچه که خورده اید به شما ارایه می کند و به این ترتیب کاهش یا افزایش وزن شما دیگر یک معما نخواهد بود. علاوه براین، این اطلاعات بسیار ملموس بوده و شما را در ادامه برنامه کاهش وزنتان یاری می کند. شما می توانید مشکلات پیش رویتان را تشخیص داده و در رفع آنها اقدام کنید. بدون این یادداشتها شما حتی نمی توانید مشکلات را شناسایی کنید.

ثبت کردن اطلاعات به شما کمک می کند میزان پیشرفت مهارت خود را در کاهش وزن مشاهده کنید و الگوهای رفتاری خود را شناسایی نمایید. 15 دقیقه پس از صرف غذا زمان خوبی برای یادداشت کردن غذایی است که خورده اید. اکثر کسانی که به طرز موفقیت آمیزی از این روش استفاده کرده اند، مجموع غذاهایی که خورده اند را در پایان روز یا صبح روز بعد به صورت خلاصه یادداشت می کنند. ثبت درست و نگهداری این یادداشتها مهارتی است که کسب آن نیاز به تمرین بسیار دارد. بیشتر مردم یادداشت کردن را دوست ندارند، چون زحمت دارد. ولی زحمت ارزشمندی است و شما از نتایج مفید آن بهره مند خواهید شد.

» منابع:

  • مجموعه کتابهای انجمن دیابت امریکا