قاصدک گابریکی

ابتلا به دیابت نوع یک و مدیریت قند خون یکی از موقعیت‌های پر چالش برای فرد مبتلا و حتی خانواده او است. با توجه به این‌که سن بروز دیابت نوع 1 بیشتر در سنین کودکی و نوجوانی است، مواجه‌شدن فرد دیابتی با شرایطی مثل مدرسه، مهمانی و … می‌تواند از یک چالش عادی فراتر رود و حتی مدیریت دیابت را سخت‌تر کند و چالش‌های متعدد و دیگری مانند افت قند یا افزایش قند خون را نیز به همراه داشته باشد. شناسایی موقعیت‌ها و شرایطی که می‌توانند به‌عنوان یک موقعیت سخت و چالش‌برانگیز برای کنترل قند خون باشند و برنامه‌ریزی برای رویاروی با این شرایط می‌تواند در کاهش تنش و استرس روانی و همچنین مدیریت بهتر قند خون مؤثر باشد.

در قاصدک گابریکی سعی بر این شده است که موقعیت‌های سخت و چالش‌انگیز مدیریت دیابت برای کودکان شناسایی شود و با ارائه راهکارهای جذاب، ساده و کودکانه به آن‌ها و والدین کمک شود تا این شرایط رو به‌خوبی مدیریت کنند.

هر قاصدک گابریکی مربوط به یکی از شرایط و چالش‌هاست، زمانهای که فرد به هر قاصدک نیاز دارد و افرادی که لازم است در مورد آن شرایط و مدیریت آن اطلاع داشته باشند مانند خود فرد دیابتی، خانواده، معلم و.. نیز در هر قاصدک مشخض شده است.

قاصدک گابریکی - ورزش

این قاصدک ورزشی می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی ورزش در مدرسه یا باشگاه، هم کلاسی، هم باشگاهی، دوست یا هم بازی

این قاصدک ورزشی کی به کمکت میاد؟

1- موقع ورزش، 2-بازی با دوستان، 3- اردو

قاصدک گابریکی – مدرسه

این قاصدک مدرسه می‌تونه به دست کیا برسه؟

معلم، مربی ورزش، مربی بهداشت، مدیر، ناظم، هم کلاسی

این قاصدک مدرسه کی به کمکت میاد؟

-در زمان مدرسه

قاصدک گابریکی – میان وعده سالم

این قاصدک میان وعده سالم می‌تونه به دست کیا برسه؟

بوفه مدرسه، مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک مدرسه کی به کمکت میاد؟

خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

قاصدک گابریکی - کیف جادویی

این قاصد کیف جادویی می‌تونه به دست کیا برسه؟

خودم، مامان و بابا، مامان و بابا بزرگ، معلم، مربی ورزش، مربی بهداشت، مدیر، ناظم، هم کلاسی، دوست

این قاصدک کیف جادویی کی به کمکت میاد؟

وقتی می‌خواهم برم مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

-موقع ورزش

-موقع افت قند

قاصدک گابریکی - نقشه نجات در افت قند

این قاصدک نقشه نجات در افت قند می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک نقشه نجات در افت قند کی به کمکت میاد؟

خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

قاصدک گابریکی - نقشه نجات در قند بالا

این قاصدک نفشه نجات در قند بالا می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک نفشه نجات در قند بالا در افت قند کی به کمکت میاد؟
خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

قاصدک گابریکی - مهمانی

 قاصدک مهمانی می‌تونه به دست کیا برسه؟

خودم، مامان و بابا، مامان و بابا بزرگ، دوستان، هم کلاسی، معلم، مربی بهداشت و یا هر فردی که ما رو به مهمانی دعوت می کنه

 قاصدک مهمانی کی به کمکت میاد؟

وقتی به مهمانی دعوت شدم حالا این مهمانی می تونه خونه یکی از دوستان یا اقوام باشه، یا جشن تولد خودم یا دیگران و حتی جشن های که تو مدرسه برگزار میشه

قاصدک گابریکی - بازی

 قاصدک بازی می‌تونه به دست کیا برسه؟

خودم، مامان و بابا، دوستان، هم کلاسی، معلم، مربی ورزش

 قاصدک بازی کی به کمکت میاد؟

وقتی که حوصلت سر رفته و میخوای با دوستات یا خانواده یه بازی انجام بدی