قاصدک گابریکی

اگر دوست داری دوستات یا معلمات یا هر فرد دیگه ای در مورد دیابت و زندگی با آن ببشتر بدونن، می‌تونی بسته به موضوع یکی از این قاصدک‌ها را انتخاب کنی، چاپ کنی و به دست اون فرد برسونی یا اینکه براش ایمیل کنی.

قاصدک گابریکی - ورزش

این قاصدک ورزشی می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی ورزش در مدرسه یا باشگاه، هم کلاسی، هم باشگاهی، دوست یا هم بازی

این قاصدک ورزشی کی به کمکت میاد؟

1- موقع ورزش، 2-بازی با دوستان، 3- اردو

قاصدک گابریکی – مدرسه

این قاصدک مدرسه می‌تونه به دست کیا برسه؟

معلم، مربی ورزش، مربی بهداشت، مدیر، ناظم، هم کلاسی

این قاصدک مدرسه کی به کمکت میاد؟

-در زمان مدرسه

قاصدک گابریکی – میان وعده سالم

این قاصدک میان وعده سالم می‌تونه به دست کیا برسه؟

بوفه مدرسه، مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک مدرسه کی به کمکت میاد؟

خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

قاصدک گابریکی - کیف جادویی

این قاصد کیف جادویی می‌تونه به دست کیا برسه؟

خودم، مامان و بابا، مامان و بابا بزرگ، معلم، مربی ورزش، مربی بهداشت، مدیر، ناظم، هم کلاسی، دوست

این قاصدک کیف جادویی کی به کمکت میاد؟

وقتی می‌خواهم برم مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

-موقع ورزش

-موقع افت قند

قاصدک گابریکی - نقشه نجات در افت قند

این قاصدک نقشه نجات در افت قند می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک نقشه نجات در افت قند کی به کمکت میاد؟

خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

قاصدک گابریکی - نقشه نجات در قند بالا

این قاصدک نفشه نجات در قند بالا می‌تونه به دست کیا برسه؟

مربی بهداشت، همکلاسی‌ها، دوستان، مامان و بابا‌ها، مامان و بابا بزرگ‌ها

این قاصدک نفشه نجات در قند بالا در افت قند کی به کمکت میاد؟
خانه، مدرسه، اردو، پارک، مهمانی، مسافرت

Call Now Button
0
سبد خرید