مشاورهمتا در انجمن دیابت گابریک

اگر به تازگی وارد دنیای دیابت شده اید ممکن است سئوالات، چالش ها، احساسات و افکار گوناگون و متعددی داشته باشید و بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی، نیاز به کمک و یا حمایت داشته باشید. در این شرایط بسیاری از دوستان و عزیزان از روی محبت و دلسوزی با توصیه های درست و گاها نادرست سعی می کنند به شما کمک کنند تا حال بهتری داشته باشید که ممکن است به وخیم تر شدن شرایط منجر می شود. ارزش و اهمیت همدلی و راهنمایی صحیح در این شرایط از هر زمان دیگری بیشتر مشخص می شود به همین منظور مشاورین همتای گابریک همراه شما هستند.

اما ممکن است برای شما این سئوال پیش بیاید که مشاور همتا مخصوصا در زمینه دیابت به چه فردی گفته می شود؟ چه وظایفی دارد؟ آیا هر فردی می تواند مشاور همتا دیابت باشد؟ به چه دلیل لازم است که با مشاور دیابت صحبت کنم؟

مشاور همتا

وظایف مشاور همتا در گابریک

در اکثر موارد افراد مبتلا به دیابت و خانواده های آنها با چالش های دیابت و کنترل قند خون آشنا هستند و می دانند که نیاز به تغییر رفتار و حمایت برای حفظ تغییرات ایجاد شده دارند اما متاسفانه گاهی اطلاعات نادرست، توصیه ها و اصرارهای افراطی در مورد مزایا و چگونگی تغییر و یا ارائه راه حل های سخت و غیر انعطاف پذیر برای تغییر و یا هشدار در مورد پیامدهای عدم تغییر می تواند سبب مقاومت در فرد دیابتی شود. مشاورین همتا گابریک معتقدند که هر فرد دیابتی با آموزش و کسب مهارتهای لازم می تواند بیشتر از هرفرد دیگری به خود در مسیر کنترل قند خون کمک کند بنابراین با استفاده از تکنیک های مصاحبه انگیزشی سعی بر پیشگیری از ایجاد مقاومت یا رفع آن دارند.

مشاورین همتا گابریک ابتدا فعالانه به مسائل فرد دیابتی گوش می سپارند. مشاور همتا با شنوندگی پویا، بدون قضاوت، تهدید و یا ایجاد ترس و با پذیرش احساسات و دیدگاه‌های فرد در یک فضای همدلانه دنیا را از دید فرد مبتلا می بیند تا با کسب اطلاعاتی در مورد اهداف، باورها، آرزوها و توانمندی‌های فرد بتواند انگیزه فرد مبتلا به دیابت را پیدا کند. مشاورین همتا به فرد دیابتی انگیزه نمی دهند و یا در او انگیزه ایجاد نمی کنند بلکه انگیزه درون فرد را پیدا کرده و به او کمک می‌کنند که آن را بشناسد و او را به تفاوت آنچه در حال حاضر است و آنچه می‌خواهد به دست آورد و اثر رفتار بر اهدافش آگاه می‌کنند.

مشاور همتا بدون دخالت در امر درمان و کادر پزشکی، با استفاده از تکنیک های مصاحبه انگیزشی و به کارگیری دانش تجربی خود به فرد مبتلا به دیابت کمک می کند به علت اصلی تغییر و راهکارهای آن فکر کند و راهکارهای برای حل مسائل خود پیشنهاد کند. زمانیکه فرد فعالانه وارد مسیر کنترل قند خون و تغییر رفتار می شود این امر می تواند به پایدار و مستمر شدن این تغییرات کمک کند. مشاور همتا به جای ارائه راهکار و یا پاسخ به سؤالات افراد و تعیین مسیر سعی می کند با آموزش مهارت های لازم برای کنترل قند خون و همراهی فرد برای حل مسائل در زمینه دیابت، او را توانمند سازد. توانمند سازی فرد مبتلا به دیابت به این معنی است که بتواند با کسب آموزش و مهارت و حمایت های لازم در موقعیت ها و چالش های مختلف بهترین و صحیح ترین تصمیم را برای کنترل قند خون خود بگیرد. در واقع مشاورهمتا در گابریک، نقش یک حامی و تسهیل گر برای تغییر رفتار، تغییر سبک زندگی، بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی، کنترل بهتر قند خون و کاهش A1C را ایفا می کند.

آیا هر فردی می تواند مشاورهمتا دیابت باشد؟

مسلما هر فردی نمی تواند مشاور همتا دیابت باشد. به شکل کلی ویژگی های کلی مشاور همتا دیابت به شرح ذیل است:

  1. خود فرد مبتلا به دیابت باشد و قند خود را به خوبی کنترل کند.
  2. در زمینه مدیریت دیابت و کنترل قند خون، آموزش دیده باشد.
  3. با تکنیک های مصاحبه انگیزشی و اصول مشاوره آشنا باشد.
  4. آموزشها و اطلاعات او به روز باشد.
  5. به ارزشهای مثل همدلی و هم نوع دوستی معتقد باشد.

به چه دلیل لازم است که با مشاور دیابت صحبت کنم؟

  • خیلی از افراد مبتلا به دیابت احساس می کنند که تنها هستند و هرگز با فرد دیابتی دیگری صحبت نکرده اند، صحبت با مشاور همتا باعث می شود که دیگر احساس تنهایی و منزوی بودن نداشته باشید.
  • با تمام تلاشهای دوستان و خانواده برای درک بیشتر زندگی با دیابت اما آنها نمی توانند تمام جوانب زندگی با دیابت را متوجه شوند. صحبت با مشاور همتا دیابت در این شرایط می تواند آرامبخش و موثر باشد.
  • پزشکان و کادر درمان ممکن است همیشه نتوانند زمانی را برای صحبت در مورد زوایای مختلف زندگی با دیابت داشته باشند.
  • مشاور همتا راهی است برای افراد مبتلا به دیابت که بتوانند دانش، مهارت، تجربیات، افکار، نگرانی و احساست زندگی با دیابت را با هم به اشتراک گذارند.
اینجا همه دیابت دارن!