انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

زکات فطره برای دیابت

با توجه به هزینه های بیماری دیابت و شیوع گسترده آن در کشور، همچنین ابتلای جمع قابل توجهی از کودکان، نیاز به حمایت اعم از مادی و معنوی برای این گروه از بیماران بیش از هر زمان احساس می شود.

انجمن دیابت گابریک به عنوان بزرگترین مدرسه دیابت در خاورمیانه، مدافع حقوق جامعه دیابتی و حامی افراد مبتلا به دیابت، بویژه کودکان و قشرهای آسیب پذیر وظیفه خود می داند تا با انسجام و جمع آوری حمایت های مالی مردم عزیز جامعه، در جهت رفع نیازهای افراد مبتلا یه دیابت گام بردارد.

شما می توانید همچون سال های گذشته با اهدای فطریه خود و خانوادتان جهت حمایت از کودکان مبتلا به دیابت در این مسیر انساندوستانه با گابریک همراه شوید.

فتاوی علمای عظام مراجع عالی قدر تشیع درباره زکات فطره

سبد خرید
Call Now Button