انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

بسیاری از مبتلایان به دیابت در مناطق محروم کشور دسترسی به امکانات کنترل دیابت ندارند. شما می توانید با حمایت مالی‌تان کمک کنید تا دیابت نگرانی زندگی‌شان نباشد.

Persian-logo-+-tagline-(1)
سبد خرید