کتابچه دیابت و روزه داریآیا با دیابت می شود روزه گرفت؟

جهت تهیه کتابچه دیابت و روزه داری لطفا، با شماره تلفن 82433-021 (خط ویژه)، داخلی 3 واحد ارتباط با اعضا تماس حاصل فرمائید.

اطلاعات بیشتر