دوره آموزشی ویژه کودکان مبتلا به دیابت نوع یک

کنترل قند خون در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک می تواند با کلی چالش و استرس های متفاوت برای خانواده همراه باشد. یکی از این چالش های مهم، آموزش اصول کنترل قند خون به کودک و همکاری او با خانواده در این زمینه است. گاهی اوقات این چالش ها به حدی زیاد و یا غیر قابل کنترل می شود که می تواند نتایج معکوسی مانند عدم کنترل قند خون، عدم همکاری کودک با والدین و بحث و مشاجره در خانواده شود مخصوصا زمانی که این مشکلات با موقعیت های مانند مدرسه، مهمانی و تولد همراه می شود.

در دوره های آموزشی گابریک ویژه کودکان سعی بر این شده است که در محیطی آرام و دوستانه اصـول مدیریـت دیابـت، مهارتهـای حـل مسـئله، تصمیم گیـری درسـت و آگاهانـه به کودکان آموزش داده شود. کودکان در کنار همسالان خود همراه با فیلم، موسیقی، مسابقه و بازی با دیابت خود و راه های کنترل آن آشنا می شوند و در نتیجه همکاری بیشتری با خانواده خواهند داشت. حضور کیپو در تمامی دوره های آموزشی ویژه کودکان به جذاب تر شدن آموزش دیابت کمک می کند و از طرفی وجود ابزارهای کمک آموزشی، آموزش را به بازی و سرگرمی تبدیل می کند تا کودکان در قالب بازی بهتر مفاهیم آموزشی و کاربرد آنها را یاد بگیرند.

دوره های آموزشی ویژه کودکان شامل دوره ماجراهای کیپو و کارگاه های توانمند سازی مانند جشن تولد کودکان شیرین ا ست.

عضویت در انجمن اطلاع رسانی گابریک

برای شرکت در دوره های آموزشی گابریک فقط کافی است عضو گابریک شود.