انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

۱۳۹۹-۰۶-۱۵

مدرسه در همه‌گیری کرونا

بازگشت به مدرسه در همه‌گیری کرونا با توجه به نزدیک شدن به فصل مدارس و ادامه همه‌گیری کرونا، برای اطمینان از حفظ ایمنی و سلامت دانش‌آموزان […]
سبد خرید