انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

سایر روش‌های پرداخت

  • ۰۹۰۲۴۷۲۴۴۱۹

    شما می توانید با پرداخت هر مبلغ دلخواه به صورت ماهیانه یا موردی از آموزش مبتلایان به دیابت در سراسر کشور حمایت نمایید
    لطفا اطلاعات واریز خود را از طریق شماره موبایل ۰۹۰۲۴۷۲۴۴۱۹ در واتساپ یا تلگرام به ما اعلام بفرمایید

اطلاعات روش های پرداخت انجمن دیابت گابریک

نام بانکشماره کارتشماره حسابشماره شبا
صادرات۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۰۰۳۷۴۰۱۰۲۳۳۴۱۱۷۰۰۱IR800190000000102334117001
سامان۶۲۱۹۸۶۱۰۲۶۶۵۸۴۸۳۸۲۶۸۱۰۸۲۴۳۳۰۰۰۱ IR050560082681082433000001
ملی۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۰۸۳۱۴۰۱۱۴۱۲۸۲۳۷۰۰۸ IR870170000000114128237008

پرداخت از طریق کد دستوری زیر:

*۷۸۰*۸۲۴۳۳#

پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز بانک های زیر:

بانک سامان

اپلیکیشن های پرداخت

همینطور شما میتوانید از منوی نیکوکاری هر یک از اپهای زیر، برای کمک به انجمن دیابت گابریک استفاده نمایید:

اطلاعات روش های پرداخت انجمن دیابت گابریک

بانک صادرات

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۰۰۳۷۴

شماره حساب: ۰۱۰۲۳۳۴۱۱۷۰۰۱

شماره شبا: IR800190000000102334117001

 

بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۶۶۵۸۴۸۳

شماره حساب: ۸۲۶۸۱۰۸۲۴۳۳۰۰۰۱

شماره شبا: IR050560082681082433000001

 

بانک ملی

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۳۰۸۳۱۴

شماره حساب: ۰۱۱۴۱۲۸۲۳۷۰۰۸

شماره شبا: IR870170000000114128237008

سبد خرید