انجمن دیابت گابریک

EN

نیکوکار حمایت شما با موفقیت پرداخت شد.

از اینکه با حمایت مالی خود کنارمان هستید تا برای کنترل دیابت در منطقه ای به وسعت ایران تلاش کنیم، سپاسگزاریم. به زودی نتایج فعالیت ها را که با حمایت های شما ممکن می شود با شما به اشتراک می‌گذاریم.

Persian-logo-+-tagline-(1)

مشاوره رایگان: 82433-021