این کتاب با هدف آشنا کردن افراد دیابتی با مفاهیم پایه تغذیه در دیابت و برنامه ریزی غذایی اصولی تدوین شده است.
در تدوین این کتاب از آخرین منابع علمی خارجی در مورد تغذیه افراد دیابتی استفاده و سعی شده تا مطالب به زبان کاملا ساده و متناسب با فرهنگ ایرانی بیان گردند.

1
سبد خرید
Call Now Button