این مجموعه کتاب با هدف آشنا کردن افراد دیابتی با مفاهیم تغذیه در دیابت و برنامه ریزی غذایی تدوین شده است.
مطالعه کتاب برنامه ریزی غذایی پیشرفته، منحصر به فرد ترین مرجع فارسی در زمینه برنامه ریزی غذایی و شمارش پیشرفته کربوهیدرات، به شما کمک می کند تا با مفاهیمی همچون شمارش کربوهیدرات ها و محاسبه نسبت انسولین به کربوهیدرات، ضریب حساسیت به انسولین و استفاده از برچسب مواد غذایی آشنا شوید.
چنان چه شما با مطالعه کتاب دیابت برنامه ریزی غذایی مقدماتی با اصول شمارش کربوهیدرات ها آشنا شدید، هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا با مطالعه کتاب دیابت و برنامه ریزی غذایی پیشرفته یک گام برای کنترل قند خون خود به جلو بردارید.

Call Now Button
1
سبد خرید