این بخش ویژه محصولاتی است که توسط خیرین و همیاران گابریک، با هدف کمک به آموزش کودکان دیابتی، بصورت رایگان و یا با هزینه بسیار اندک در اختیار انجمن قرار گرفته است؛ تا درآمد حاصل از آن صرف گسترش حمایت از جامعه دیابتی، به ویژه کودکان در سراسر کشور گردد.

Showing all 14 results

Call Now Button
0
سبد خرید