انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

این بخش ویژه محصولاتی است که توسط خیرین و همیاران گابریک، با هدف کمک به آموزش کودکان دیابتی، بصورت رایگان و یا با هزینه بسیار اندک در اختیار انجمن قرار گرفته است؛ تا درآمد حاصل از آن صرف گسترش حمایت از جامعه دیابتی، به ویژه کودکان در سراسر کشور گردد.

Showing all 13 results

سبد خرید
Call Now Button