گابریک، خانه دوم دیابتی ها!

انجمن دیابت گابریک خانه تمام آدمهاییست که دغدغه سلامتی جامعه خود را دارند. آدم هایی که برای خوبی و مهربانی ارزش قائل هستند و تلاش می کنند تا دنیا را، نه فقط برای خود، بلکه برای تمام همنوعان خود به جایی بهتر تبدیل کنند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دیابتی یا غیر دیابتی، خانواده گابریک پر از انسان های خوش قلب و مهربانیست که سلامتی جامعه دیابتی ایران را برای خود اولویت قرار داده اند و از هیچ تلاشی برای خدمت به آنان فروگذار نمی کنند؛
از سفر به ایرانشهر محروم در تیرماه داغ ۹۶، تا آموزش هزاران کودک و بزرگسال دیابتی در ده ها همایش رایگان کشوری، تا تامین تجهیزات برای چندصد کودک نیازمند و آسیب دیدگان سیل و زلزله، گابریک گوش به زنگ است تا هر در کجا، به یاری افراد مبتلا به دیابت بشتابد و نه تنها امید را در دل آنان زنده کند، بلکه راه و چاه زندگی سالم و بدور از عوارض را به آنها آموزش داده و پشتیبان گام نهادنشان در مسیر سبز سلامتی باشد.

انجمن دیابت
Call Now Button
0
سبد خرید