انجمن دیابت گابریک

EN
insulin's centenary صد سالگی انسولین
Insulin's centenary Gabric iran

سال ۲۰۲۰ | صدمین سالگرد کشف انسولین

از اونجایی که انسولین برای همه اونهایی که با دیابت (مخصوصا نوع یک) زندگی می کنند یک ماده حیاتی هست، تصمیم گرفتیم صد سالگیش رو جشن بگیریم!

۱۰۰ سال سرنوشت انسولین ر. از روزی که کشف شد، تا آینده ای که در انتظارش هستیم تماشا کنید!

مشاوره رایگان: 82433-021