شرکت در دوره‌های آموزشی

برنامه آموزش دیابت گابریک، مطابق با استانداردهای آموزشی انجمن دیابت آمریکا و فدراسیون جهانی دیابت می باشد که با فرهنگ ایرانی و تجربه عملی آمیخته شده است. با توجه به تنوع افراد دیابتی و سایر مخاطبین از لحاظ سطح سواد، نوع دیابت، سن مخاطبین و غیره به بیست برنامه آموزشی تقسیم می شود. آموزش دیابت گابریک با ارائه این برنامه های آموزشی موفق به دریافت تقدیرنامه و تاییدیه از وزارت بهداشت گردید.

کلاس مقدماتی

این کلاس آموزشی به مدت 3 ساعت و بصورت رایگان برای افراد مبتلا به دیابت برگزار می گردد.

شرکت در کلاسهای مقدماتی، اولین گام آموزشی برای افرادی است که قصد کنترل صحیح دیابت خود را دارند. این کلاس با توجه به سن مخاطبین و نوع دیابت آنها به سه گروه تقسیم می شود:

دیابت نوع 1
دیابت نوع 2 وابسته به قرص/رژیم
دیابت نوع 2 انسولین

هدف از شرکت در کلاسهای مقدماتی، آشنایی افراد دیابتی با کلیات دیابت و پنج پایه درمان آن می باشد. منظور از پنج پایه درمان، تعذیه، ورزش، دارو، آموزش و اندازه گیری قندخون می باشد. کلاس توسط یک پزشک و کارشناس ارائه می شود. در طراحی برنامه آموزشی، سعی بر آن بوده است تا به نحوی افراد دیابتی موفق معرفی شده و در افراد شرکت کننده ایجاد انگیزه برای تغییر سبک زندگی ایجاد گردد.

کلاس متوسطه و پیشرفته

هدف از سطوح آموزشی بالاتر، درگیر کردن افراد دیابتی با واقعیات دیابت و تشویق آنها به اجرای آن چیزی است که در دوره مقدماتی فرا گرفته اند. در این دوره، افراد می بایستی برای چند روز کلیه موارد مربوط به تغذیه، ورزش، اندازه گیری قند خون و … را یادداشت نموده و برای خود رژیم صحیح غذایی طراحی کنند. این کلاسها با تعداد افراد کمتر و به صورت کارگاه توسط پزشک و کارشناس تغذیه ارائه می گردد. برای هر نوع کلاس مقدماتی، کلاس های متوسطه و پیشرفته متناظری نیز وجود دارد.

هر فرد دیابتی پس از شرکت در دوره آموزشی:

درک می کند که کنترل دیابت امکان پذیر است و فرد دیابتی و مراجعه مداوم به پزشک ، نقش کلیدی در کنترل آن دارند.
درک می کند که کنترل مطلوب، تا حد چشمگیری از بروز عوارض جلوگیری می کند.
یاد می گیرد تغذیه مناسب و وزن ایده آل برای او چیست.
درک می کند اندازه گیری مداوم قند خون و ثبت آن جهت ارائه به پزشک امری ضروری است.
درک می کند که فعالیت بدنی چه تاثیری بر کنترل قند، کاهش وزن و پیشگیری از عوارض دارد.
با نکات مهم در استفاده از قرص و یا تزریق انسولین آشنا می شود.
با مراقبتهای لازم جهت پیشگیری و تشخیص به موقع عوارض آشنا می شود.

Call Now Button
0
سبد خرید