صفحه اصلی » نکات هفته » دیابت » من شنیده ام که می توانم بدون کم کردن انرژی دریافتی روزانه و به کمک یک رژیم غذایی کم-کربوهیدرات، پر-پروتئین، پر-چربی وزنم را کم کنم. آیا تغییر در برنامه غذایی پر-کربوهیدرات، کم-چربی همیشگی ام کار درستی است؟

من شنیده ام که می توانم بدون کم کردن انرژی دریافتی روزانه و به کمک یک رژیم غذایی کم-کربوهیدرات، پر-پروتئین، پر-چربی وزنم را کم کنم. آیا تغییر در برنامه غذایی پر-کربوهیدرات، کم-چربی همیشگی ام کار درستی است؟
Healthy_Foods.jpg

احتمالاً خیر. پیروی از یک رژیم غذایی کم-کربوهیدرات برای طولانی مدت کار بسیار دشواری است. در چنین رژیم غذایی، شما به مقدار زیادی گوشت، تخم مرغ و پنیر و در عوض مقدار بسیار کمی غذاهای کربوهیدراتی مانند ماکارونی، نان، میوه و سبزی می خورید. در این رژیم غذایی شما خیلی کمتر از آن چه که برای تامین نیاز بدنتان به مواد معدنی و ویتامینها لازم است، میوه و سبزی می خورید.

کاهش وزن سریع حاصل از رژیم غذایی کم-کربوهیدرات به دلیل از دست دادن زیانبار آب و بافتهای ماهیچه ای بدن است. کم-آبی بدن، فشارخون پایین و فشار زیاد بر کلیه ها از عوارض جانبی این رژیم غذایی هستند. غذاهای پرچربی برای سلامت قلب به هیچ وجه مناسب نیستند.

یبوست، خستگی مفرط و دل درد از دیگر عوارض جانبی این رژیم غذایی هستند و مانند تمامی رژیمهای غذایی بسیار محدود، با ترک رژیم و بازگشت به رژیم عادی غذایی، دوباره افزایش وزن پیدا خواهید کرد.

تا هنگامی که شواهد بیشتری در این مورد به دست آید، بهتر این است که از یک برنامه غذایی متوازن از نظر کربوهیدرات پیروی کنید. از تیم درمانی تان بخواهید در انتخاب مواد غذایی و ارزش غذایی آنها به شما کمک کنند.

» منابع:

  • مجموعه کتابهای انجمن دیابت آمریکا