صفحه اصلی » نکات هفته » تغذیه و دیابت » آیا برای اندازه گیری فشار خون صحیح باید حتما به پزشک مراجعه کنم؟

آیا برای اندازه گیری فشار خون صحیح باید حتما به پزشک مراجعه کنم؟
effects-of-age-on-blood-pressure-picture.jpg

فشار خون یکی از علایم حیاتی مهم است. با اندازه گیری فشار خون اطلاعات مهمی در مورد سلامتی بدست می آید.
اندازه گیری فشار خون، به وسیله دستگاه فشارسنج انجام می شود و شیوه ها و روشهای ظریفی دارد. فردی که فشار خون را اندازه می گیرد باید با این شیوه ها و روش ها آشنایی کامل داشته باشد؛ در غیر اینصورت یک اشتباه کوچک ممکن است به کسب اطلاعات ناصحیح درباره مقدار فشار خون اندازه گیری شده منجر شود.

قبل از اندازه گیری فشار خون رعایت موارد زیر ضرورت دارد:
- حداقل نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد نباید فعالیت شدید داشته باشد؛ غذای سنگین، قهوه، الکل، دارو و نوشیدنی های محرک مصرف نکرده باشد و سیگار نکشیده باشد. ضمناً فرد نباید مدت طولانی (بیش از 14 ساعت) ناشتا باشد.
- 5 دقیقه قبل از اندازه گیری فشار خون، فرد باید استراحت داشته باشد.
- لباس فرد باید سبک و آستین های گشاد داشته باشد تا وقتی آستین بالا زده می شود روی بازو فشار وارد نکند. اگر آستین تنگ باشد و روی بازو فشار آورد باید لباس را درآورد. آستین تنگ باعث اعمال فشار روی سرخرگ بازویی شده و در نتیجه بطور کاذب فشار خون پایینتر از آنچه هست خوانده می شود.
- اتاق باید ساکت و آرام و با دمایی مناسب باشد.
- از گفتگوهای مهیج و شوخی با فرد خودداری شود.
- فشار خون را می توان در حالت نشسته، ایستاده و دراز کشیده اندازه گیری کرد.
- در اندازه گیری فشار خون بین دست راست و چپ ممکن است اختلاف مختصری وجود داشته باشد؛ اما بهتر است فشار خون در وضعیت نشسته و از دست راست اندازه گیری شود.
- اندازه‌گیری مجدد فشارخون را در همان بازو ۳۰ ثانیه به تعویق بیندازید.
- حدود ۵ میلیمتر جیوه تفاوت بین فشارخون دو بازو قابل قبول است. در بعضی شرایط، فشارخون باید از بازویی اندازه‌گیری‌شود که فشار بالاتری دارد.
- اگر فشار خون فرد معاینه شونده در حالت نشسته اندازه گیری می شود باید پشت وی تکیه گاه مناسب داشته باشد.
- در حین اندازه گیری فشار خون، دست فرد معاینه شونده نباید آویزان باشد و باید بر روی چیزی تکیه کند تا عضلات دست شل باشد. عضلات سفت و منقبض شده باعث می شود که فشار خون به طور کاذب بیش از اندازة واقعی نشان داده شود. بنابراین بازوی دست فرد چه در حالت نشسته، ایستاده و یا دراز کشیده باید در سطح قلب باشد و تکیه گاه مناسب داشته باشد. در حالت ایستاده می توان با یک دست بازوی دست فرد معاینه شونده را گرفت تا تکیه گاه ایجاد شود.
- در سالمندان و بیماران دیابتی و یا در وضعیت‌های دیگری که ممکن‌است کاهش فشار خون وجود داشته‌باشد، فشارخون را در دو وضعیت نشسته و ایستاده اندازه‌گیری‌کنید.

 

» مرکز قلب تهران