صفحه اصلی » نکات هفته » نوجوان دیابتی » به نظر می رسد دختر من بطور پیوسته در آغاز دوره قاعدگی سطح گلوکز خون بالایی دارد، چرا؟

به نظر می رسد دختر من بطور پیوسته در آغاز دوره قاعدگی سطح گلوکز خون بالایی دارد، چرا؟
19825.jpg

سطح گلوکز خون همواره در دوره قاعدگی بیش تر است. برخی زنان ممکن است پیش از دوره قاعدگی و برخی طی دوره قاعدگی متوجه افزایش سطح گلوکز خون خود شوند. این  افزایش سطح گلوکز خون معمولاً 5-3 روز ادامه می یابد.

علیرغم اینکه فرد دیابت دارد یا خیر، در دوران قاعدگی آزاد شدن هورمون ها بطور طبیعی موجب افزایش مقاومت به انسولین می شوند. در این دوران که سطح گلوکز خون افزایش یافته است بسیاری از زنان برنامه درمانی خود را با افزایش انسولین برای کاهش سطح گلوکز خون  تنظیم می کنند. حال آنکه با کاهش آزاد شدن هورمون ها، سطح گلوکز خون ممکن است کاهش یابد و در مواردی نیز این کاهش به سرعت پدید می آید. بطوری که توام شدن کاهش سطح هورمون ها و تزریق انسولین اضافی می تواند موجب هیپوگلیسمی (افت قند خون) شود. چنانچه افت قند خون پدید آید، درمان سریع آن اهمیت دارد. بنابراین لازم است تا با تیم درمانی دیابت برای تشخیص و تطبیق الگوهای افزایش و کاهش سطح گلوکز خون در دوران قاعدگی همکاری کنید.