صفحه اصلی » نکات هفته » تغذیه و دیابت » هنگام انتخاب برنامه كاهش وزن موسسات رژيم درماني بايد چه نكاتي را در نظر بگيرم؟

هنگام انتخاب برنامه كاهش وزن موسسات رژيم درماني بايد چه نكاتي را در نظر بگيرم؟
weight.jpg

هنگام انتخاب برنامه كاهش وزن اين سوالات را از خود يپرسيد:

 • جلسات تا چه مدت ادامه خواهند داشت و من هر چند وقت يكبار بايد آنجا بروم؟
 • آيا رفتن به آنجا براي من آسان بوده و با برنامه زماني من هماهنگي دارد؟
 • اهداف بلند مدت و كوتاه مدت من در اين برنامه چيست؟
 • آيا ممكن است اين برنامه به سلامتي ام ضربه بزند؟
 • آيا اين موسسه در ابتدا و حين اجراي اين برنامه بر سلامتي من نظارت دارد؟
 • آيا كاركنان اين مركز واقعا مهارت و تجربه ي لازم را براي برخورد با برنامه درماني من دارند؟
 • برنامه هاي درماني اين مركز كدامند و آيا من براي اجراي اين برنامه بايد غذاهاي گران قيمتي تهيه كنم؟
 • آيا برنامه درماني اين مركز هيچ برنامه آموزشي در جهت داشتن تغذيه صحيح، افزايش فعاليت بدني و بهبود وضعيت روحي را شامل مي شود؟
 • پس از كاهش وزن براي حفظ وزن چه خدماتي در اين برنامه  به كار گرفته مي شود؟
 • آيا مراحل اجراي برنامه به منظور مشاهده موفقيت درماني ثبت خواهد شد؟
 • كاركنان و كارشناسان اين مركز براي حفظ سلامت من از چه استانداردهاي پزشكي  پيروي مي كنند؟
 • با پيشرفت كار چگونه از من حمايت خواهد شد؟
 • آيا مسائلي مرتبط با سلامتي و بروز عوارض جانبي وجود دارد كه به آنها دقت كنم؟
 • هزينه ي اين برنامه درماني چقدر است و آيا بيمه هاي درماني در پرداخت آن به من كمك خواهند كرد؟

» منبع:

 • مجموعه كتابهاي آموزشي انجمن ديابت امريكا