صفحه اصلی » نکات هفته » تغذیه و دیابت » کاهش وزن دراز مدت و «چشمگیر» چیست؟

کاهش وزن دراز مدت و «چشمگیر» چیست؟
Weight_Loss_comp.jpg

آکادمی ملی علوم کاهش وزن چشمگیر را به صورت کاهش 5 درصد یا بیشتر از وزن اولیه بدن تعریف می کند. این مقدار کاهش وزن  برای سلامتی شما ـ برای کاهش قند و فشار خون و بهبود چربی خون ـ ضروری است. در عمل باید برای کاهش حدود 10 درصد وزن اولیه تان هدف گذاری کنید تا در واقع به 5 درصد تا 7 درصد کاهش وزن دست یابید. روش دیگر بیان کاهش وزن چشمگیر عبارت است از کاهش BMI به مقدار یک دهم یا بیشتر. کاهش وزن دراز مدت به معنی یک سال یا بیشتر است. به عنوان مثال فردی که 90 کیلوگرم وزن دارد و 5 درصد تا 10 درصد وزن کم می کند، کسی است که بین 4 و نیم  تا 9 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد. مدت زمان منطقی برای کاهش 10 درصد وزن بدن با استفاده از رژیم غذایی کم کالری، شش ماه است.

» منابع:

مجموعه کتابهای آموزش دیابت امریکا