صفحه اصلی » نکات هفته » تغذیه و دیابت » چطور بفهمم که برای کاهش وزن، روزانه چند کالری غذا بخورم؟

چطور بفهمم که برای کاهش وزن، روزانه چند کالری غذا بخورم؟
Scale.jpg

مقدار کالری که روزانه باید بخورید به وزن شروع شما و مقدار وزنی که هر هفته می خواهید از دست بدهید بستگی دارد. متخصصین بین نیم تا یک کیلوگرم کاهش وزن در هفته را توصیه می کنند. جدول زیر کالری روزانه برای کاهش وزن نیم کیلوگرم در هفته و یک کیلوگرم در هفته را نشان می دهد. غذایتان را از 1200 کالری در روز کمتر نکنید. لازم نیست دقیقا هر روزاین مقدار کالری غذا بخورید. به عنوان مثال اگر شما 95 کیلوگرم وزن دارید، می توانید با 1300 تا 1500 کالری در روز برای کاهش یک کیلوگرم در هفته یا 1800 تا 2000 کالری در روز برای کاهش نیم کیلوگرم در هفته شروع کنید. می توانید انعطاف پذیرتر باشید و میزان مصرف کالری روزانه تان را از 1300 تا 2000 کالری متغیر در نظر بگیرید، به طوری که بعضی روزها مصرف روزانه شما بیشتر نزدیک 1300 کالری است و در بعضی روزها 1800 تا 2000 کالری در روز به واقعیت نزدیکتر است.

وزن فعلی نیم کیلوگرم کاهش وزن در هفته یک کیلوگرم کاهش وزن در هفته
کمتر از 67 کیلوگرم 1200 کالری* توصیه نمی شود
بین 67 تا 90 کیلوگرم 1400 تا 1600کالری 1200 کالری
بیشتر از 90 کیلوگرم 1800 تا 2000 کالری 1300 تا 1500 کالری

* اگر با این مقدار کالری روزانه وزن کم نمی کنید، بهتر است به جای کاهش کالری روزانه تان فعالیت بدنی تان را افزایش دهید.

» منابع:

  • مجموعه کتابهای انجمن دیابت امریکا