صفحه اصلی » نکات هفته » نوجوان دیابتی » به تازگی مشخص شده است که فرزند 8 ساله من دیابتی است. آیا باید به او در خانه درس بدهم؟

به تازگی مشخص شده است که فرزند 8 ساله من دیابتی است. آیا باید به او در خانه درس بدهم؟
Kid_with_Backpack.jpg

بستگی دارد. اگر فقط به این خاطر که فرزندتان دیابت دارد می خواهید به او در خانه درس بدهید، در تصمیمتان تجدید نظر کنید. هیچ دلیل پزشکی برای این که به خاطر دیابت به فرزندتان در خانه درس بدهید وجود ندارد. علاوه بر این کودکان دیابتی اغلب نسبت به سایر کودکان احساس تفاوت می کنند و از نظر اجتماعی ممکن است در معرض بروز برخی مشکلات باشند. تدریس در منزل می تواند بروز این مشکلات را در فرزندتان را تشدید نماید.

با این حال تحصیل در خانه برای هر کودکی یک گزینه قابل بررسی است. به نظر می رسد برخی عواملی که این موضوع را تشدید می کند، از جانب دیگران باشد. نزدیک به دو سوم والدینی که از آموزش در منزل استفاده می کردند اظهار داشتند که دلیل اصلی برای آموزش فرزندانشان در منزل، نگرانی در باره محیط مدرسه یا تمایل به ارایه آموزشهای مذهبی یا اخلاقی خاص به فرزندانشان بوده است. به نظر می رسد که آموزش در منزل بیشتر با ارزشها و مسایل اعتقادی در ارتباط است تا علل پزشکی.

اگر از تصمیمتان مبنی بر آموزش  فرزندتان در منزل منصرف شدید، به خاطر داشته باشید که برای تحقق این امر و فرستادن فرزندتان به محیط بیرون از خانه باید تمام سعی خود را به کار بندید. با تیم آموزش دیابت فرزندتان ملاقات کنید و برنامه درمانی فرزندتان را متناسب با حضورش در مدرسه و فعالیتهای مرتبط با مدرسه تنظیم نمایید.

» منابع:

  • مجوعه کتابهای انجمن دیابت امریکا