صفحه اصلی » فصلنامه ها

فصلنامه 17

موضوع: گابریک و دیدگاه تازه
سردبیر: دکتر سارا صداقت

فصلنامه 16

موضوع: خودمراقبتی و دیابت
سردبیر: دکتر سارا صداقت

فصلنامه 15

موضوعات: دیابت و قند خون بالا
سردبیر : دکتر سارا صداقت

فصلنامه 14

موضوع: دیابت و بارداری
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 13

موضوع: دیابت و دانستنیهای جذاب
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 12

موضوع: دیابت و افت قند خون
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 11

موضوع: دیابت و انسولین
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 10

موضوع: کنترل دیابت
سردبیران: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 9

موضوع: دیابت، استخوان و مفاصل
سردبیر: دکتر مژده ذبیحی یگانه

فصلنامه 8

موضوع: دیابت و چشم
سردبیر:دکتر منوچهر نخجوانی

فصلنامه 7

موضوع: ورزش و دیابت
سردبیر:دکتر فرهاد حسین پناه

فصلنامه 6

موضوع: دیابت و دستگاه عصبی
سردبیر: دکتر علیرضا استقامتی

  << صفحه 2 از 3 | < 1  [2]  3    >>