فتاوی علمای عظام مراجع عالی قدر تشیع درباره زکات فطره

files-pages-files-news-zakat-fetreh[85e0fbea60da1875214b04f04758936d][eb2ff97581f6ffee6ff15f6e23bdb849].jpg


برای پرداخت فطریه و نذورات خود کلیک نمایید.

pay-online-key2_1


با علم به اینکه دیابت( بیماری قند) یکی از شایعترین و خطرناکترین بیماریهای کشور میباشد و درمان قطعی ندارد و پیشگیری عوارض مرگبار آن با استفاده از دارو (20 در صد) و آموزش برای خود مراقبتی (80 در صد) امکان پذیر است ، آیا دادن زکات فطره و صدقات جاریه برای کمک به فعالیتهای آموزشی و کمک به بیمارن دیابتی به ویژه کودکان مجاز می باشد؟

فتاوی اعلام شده:

khamenei


gorgani

mazaheri

makarem

sanei

shobeyri_zanjaniDoc1nori_hamedani