سزاواران تقدیر اردیبهشت 91

چوگان ورزش باستانی ایرانی است که قدمتش به 2700 سال پیش می رسد.
نخستین بار در کارنامه اردشیر بابکان از چوگان نام برده شده است.

8


پیام اردیبهشت ماه

فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران، سومین دوره مسابقه چوگان را به نفع کودکان دیابتی در تاریخ های 14 و 15 اردیبهشت ماه برگزار کرد.
از همه دست اندرکاران و همیاران عزیز که با خرید بلیط مسابقه ما را یاری نموده اند، سپاسگزاری می نماییم.سزاواران تقدیر فروردین و اردیبهشت ماه


سرکار خانم ستاره اطهاری:
athari
دانشجوی دکترای تغذیه،مدرس پرتلاش انجمن گابریک،همیشه در صحنه ،صبور و مهربان از طرف باشگاه همیاران و واحد مددکاری از شما همکار عزیز به خاطر کمکهای بی دریغتان به افراد دیابتی سپاسگزاریم. همیشه سلامت و موفق باشید.

پیام همیار محترم سرکارخانم اطهاری: “زندگی فقط هست،این با توست که چه کیفیتی از زندگی را انتخاب می کنی”
 با آرزوی بهترین زندگی برای شماسرکار خانم شیرین آذربا:

هنرمندی در امر تهیه شیرینی های بهداشتی، خیر خواه ومهربان و همیار ماندگار گابریک.

متشکریم از همه مهربانیهایت

پیام همیار محترم سرکارخانم آذربا: “کودکان، شکوفه های زیبای بهاریند. نیاز به پرورش دارند” پس آگاه باشیم و آغوش بگشاییم و در آموزش و پرورش آنها سهیم باشیم.


بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است، مادامی که می بخشید دریافت می کنید، بخشیدن راه ستاندن را می گشاید، هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید.بازگشت به صفحه سزاواران تقدیر