صفحه اصلی » اخبار » داخلی » بیست و سومین کارگاه یکروزه سفیران آموزش دیابت و سیزدههمین دوره آموزشی ویژه دیابتی های نوع دو در شهر ساری

بیست و سومین کارگاه یکروزه سفیران آموزش دیابت و سیزدههمین دوره آموزشی ویژه دیابتی های نوع دو در شهر ساری   -   ۱۶ آبان ۱۳۹۶

photo_2017-11-02_11-27-37.jpg

دوره آموزشی کارگاه سفیران دیابت و دوره آموزشی ویژه دیابتی های نوع 2 از جمله دوره هایی است که در طی سال در شهر های مختلف ایران بنا به نیاز و درخواست و هماهنگی با شرکت اسپاسنر (سانوفی) برگزار میگردد. بیست و سومین دوره آموزشی این بار 11آبان ماه در شهر ساری با حضور 90 پزشک و پرستار از بیمارستان های استان مازندران به ویژه شهر ساری برگزار گردید. همانطور که در خبرهای قبلی اشاره نمودیم کلیه شرکت کنندگان بعد از آموزش در این دوره و یادگیری مباحث آموزشی گواهی شرکت در دوره دریافت می نمایند. در پایان دوره کارگاه استفاده صحیح از دستگاه تست قند توسط شرکت فریر اسا طب نیز برگزار شد و شرکت کنندگان با روش صحیح استفاده از دستگاه تست قند بصورت عملی آشنا شدند. 10 آبان ماه نیز سیزدهمین دوره آموزشی ویژه دیابتی های نوع 2 در شهر ساری برگزار شد و 63 فرد مبتلا به دیابت با مباحث مدیریت و کنترل دیابت آشنا شدند و تلاش نمودیم با آموزش به این افراد از عوارض دیابت تا حد امکان جلوگیری نماییم. در گزارش بعدی به گزارش آخرین خبر از برگزاری این دوره در سال 96 خواهیم پرداخت...