صفحه اصلی » اخبار » علمی » ارتباط بین شاخص توده بدنی، مدیریت دیابت و مرگ‌ومیر

ارتباط بین شاخص توده بدنی، مدیریت دیابت و مرگ‌ومیر   -   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶

Bad-News-if-Your-BMI-Is-High-Fat-Causes-Heart-Failure-1440x810.jpg

محققان دانشگاه کاتولیک کره در سئول، بیش از دوازده هزار بزرگسال را به منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و مرگ‌ومیر در افراد دارای قند خون نرمال، قند ناشتای مختل، مبتلا به دیابتِ تازه تشخیص و مبتلا به دیابت، مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس نتایج این مطالعه، صرف نظر از وضعیت دیابت، جنسیت، سن و سابقه سیگاری بودن، مناسب‌ترین شاخص توده بدنی مرتبط با کمترین مرگ‌ومیر برای افراد دارای قند خون نرمال برابر 23/5 تا 27/9، برای افراد دارای قند خون ناشتای مختل 25 تا 27/9، برای افراد مبتلا به دیابتِ تازه تشخیص 25 تا 29/4 و در افراد مبتلا به دیابت 26/5 تا 29/4، پیشنهاد می‌شود.
در سنین پایین‌تر، به خصوص در زنان، مقادیر بالاتر شاخص توده بدنی بهینه با بدتر شدن وضعیت دیابت مرتبط بود.
علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان داد که در سنین پایین‌تر، شاخص شاخص بدنی کمتر از محدوده بهینه با بدتر شدن وضعیت مدیریت دیابت و احتمال مرگ‌ومیر بالاتر همراه است.
بنابراین باید توجه داشت پایین بودن شاخص توده بدنی لزوماً با بهبود مدیریت دیابت یا کاهش احتمال مرگ‌ومیر همراه نیست و طبق نتایج این مطالعه، برای بهبود مدیریت دیابت و کاهش احتمال مرگ‌ومیر، حفظ این شاخص در محدوده بهینه توصیه می‌شود.

Diabetes Care