سزاواران تقدیر دی

چه زیباست لذت ها را با جمع بردن.
 چه پر شکوه است زیبایی را همراه دیگران دیدن.
و چه پر ثمر است خوشبختی را با همه تقسیم کردن.
چه لذت بخش است در بهشت با هم بودن.
اگر عاشق باشی همه اینها در تو جمعند.


با سپاس فراوان از اجماع همه شما نیکوکاران و همیاران عزیز انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک که با عضویت در باشگاه همیاران به پیشگیری، اطلاع رسانی و آموزش بیماران دیابتی کمک می رسانید سزاواران تقدیر دی ماه را حضور شما معرفی می نماییم: جناب آقای مجید باویلی، همیار و دوست همیشگی و قدیمی، از آغاز فعالیت گابریک تاکنون.


علی رغم مخالفت ایشان برای معرفی و مصاحبه، تصمیم گرفتیم آقای باویلی را به حضور همه معرفی کنیم. فردی درد آشنا، متعهد و بی توقع از هرگونه تمجید و تحسین و از همه مهمتر اینکه کمک به انجمن را همواره در اولویت کارهای خود قرار داده اند و بی شک این لطف جز در بندگان واقعی خداوند متعال یافت نمی شود. دعای همه بیماران بدرقه راهتان باد.

پیام همیار:
بنی آدم اعضای یکدیگرند                                       که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار                                   دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی                                 نشاید که نامت نهند آدمیPicture_001


جناب آقای علی اسماعیلی بروجردی، همیار جدید گابریک که عمق کمک به همنوع را به خوبی درک کرده اند.

آقای اسماعیلی، کمک های موثر شما و یادآوری نام شما انگیزه دهنده برای تشویق سایر عزیزان در پیوستن به خانواده گابریک بوده است. از شما سپاس گزاریم به خاطر درک سریع از مشکلات کودکان دیابتی و تشکر داریم از بابت همیاری شما در مسابقات چوگان و اهدای مایحتاج به مددجویان در چندین نوبت.

پیام همیار:
گابریک، مهربانی به گستردگی آسمان وطن دارد که امید و زیبایی را به بیماران دیابتی به ارمغان می آورد.
دستتان پر خیر و برکت شما مستدام باد.


بی مضایقه بخشیدن قانون طبیعت است، مادامی که می بخشید دریافت می کنید، بخشیدن راه ستاندن را می گشاید، هر چه بیشتر ببخشید، بیشتر دریافت می کنید.